Vårt verdigrunnlag

Våre viktigste ressurser er engasjerte medarbeidere og ledere, samt sterke merkevarer og konsepter

Mekonomen Company består av ulike selskaper som har et felles fundament bygget på våre verdier. Vår suksess som organisasjon avhenger av hvordan omverdenen oppfatter oss. Medarbeiderne våre er derfor viktige ambassadører for organisasjonen og merkevarene våre.

Som en del av MEKO-konsernet handler vi i henhold til konsernets etiske retningslinjer, som understreker viktigheten av at de ansatte alltid opptrer med respekt, engasjement og med kunden i fokus.

Våre verdier i Mekonomen Company Norge er: Åpen, Proaktiv og Pålitelig. Disse kan du lese mer om nedenfor.

Vårt formål, våre verdier og vår strategi skaper fundamentet for organisasjonen! Disse rettesnorene skal sørge for at hele organisasjonen forstår formålet vårt, hvorfor gjør vi det vi gjør, og at vi trekker i samme retning. Våre verdier definerer hvordan Mekonomen Company og tilhørende selskaper skal bli oppfattet av både medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Våre verdier representerer organisasjonens kjerneidentitet og danner grunnlaget for vår væremåte, våre handlinger og beslutninger. Gjennom å etterleve disse verdiene skal vi fortsette å bygge en solid, lønnsom organisasjon med fokus på bærekraftig mobilitet og en inkluderende, trygg arbeidsplass.

Åpen

Vi sitter i førersetet når det gjelder å bygge en positiv, inkluderende og mangfoldig kultur hvor vi ser på ulikhetene som en styrke. 

I arbeidshverdagen

Å være åpen i det daglige arbeidet vil si å være vennlig, imøtekommende og åpne for andres ideer og perspektiver. Vi hilser alltid høflig til andre og ser andre mennesker. Vi viser respekt for alle rundt deg gjennom å være nysgjerrig, lyttende og ærlig. Vi har en grunnleggende tanke om at alle ønsker å gjøre sitt beste, og at vi hjelper andre der det er behov. Ved å ha en åpen innstilling og holdning, viser vi at vi alle gjør en viktig jobb mot vårt felles formål. Ved å være åpen og nysgjerrig så leter vi hele tiden etter nye og smarte løsninger og produkter hos kollegaer, konkurrenter og andre markeder.​

Pålitelig

Å være pålitelig betyr at vi er troverdige og ansvarlige i alle våre handlinger. Vi holder våre løfter og oppfyller våre forpliktelser. Vi bygger tillit og gir kundene trygghet ved å være deres pålitelige verksted.

I arbeidshverdagen

For våre kunder betyr pålitelighet at de kan stole på at vi leverer kvalitetsprodukter og -tjenester som vi har lovet, til avtalte tider. Vi skal være der for dem når de trenger hjelp eller råd, og alltid gi den beste kundeservicen vi kan. Vi skal opprettholde en åpen dialog og alltid tenke på hva som er best for kunden. Pålitelighet skal være veiledende i våre handlinger, vår kundeservice, og vårt interne samarbeid. ​

Proaktiv

Våre ansatte er vårt fundament, og våre kunder er vår drivkraft!

I arbeidshverdagen

Vi er alltid proaktive gjennom å utfordre oss selv, ta initiativ og se positivt på endringer. I arbeidshverdagen ​er det viktig å være fleksibel og tilpasningsdyktig, og å håndtere endringer og utfordringer på en konstruktiv​ måte. Vi verdsetter spørsmål, nye initiativ, forslag og ideer som fremmer læring og kreativitet. Vi skal ha et arbeidsmiljø som fremmer​ nytenkning og innovasjon, hvor hver enkelt føler seg inspirert til å bidra med ideer som forbedrer våre produkter og tjenester. Hos oss er det rom​ for å prøve og feile. Det er slik vi lærer og blir enda bedre. Vi skal ha en offensiv tilnærming til ny teknologi, kvalitet og kundetilfredshet. Ved å være​ nysgjerrige, jobbe sammen som et lag og utfordre oss selv, blir vi stadig bedre og oppdager nye muligheter. ​

 

*Med “kunde” menes i dette tilfellet både den interne kunden, f.eks. distribusjonssenteret for funksjoner innen våre support-/støtteselskaper, og sluttkunden, dvs. bileieren (forbruker eller bedrift).