Våre roller

I Mekonomen Company er det mange steder å jobbe og gjøre en forskjell hver dag. Vi har et bredt spekter av ulike arbeidsområder og roller innenfor flere ulike merkevarer og selskaper.

Hva kan jeg jobbe med i salgsavdelingen?

Hovedoppgaven til salgsorganisasjonen vår er å drive salg mot verksteder og andre B2B kunder. Innenfor I Mekonomen Company består salgsorganisasjonen av følgende stillingstyper

 • Salgskonsulenter – Oppfølging verksteder og andre B2B-kunder
 • Salg- og produktsjef – Lakk/Nonpaint, Tunge kjøretøy, Smøremidler
 • Key Account Manager
 • Fleet-ansvarlig
 • Supportsenter/kundeservice
 • Salg – Tungt verkstedsutstyr
 • Salg – Dekk og felg

Hva kan jeg jobbe med innen verksted

På våre Mekonomen og MECA verksteder finnes det roller som mekaniker, biltekniker, kundemottaker, servicerådgiver og verkstedleder. Vi har tilgang til den nyeste teknologi innen både utstyr og kompetanse, og kan dermed reparere alle type biler, både elbil, disel og bensinbiler. På verkstedene våre jobber vi med alle bilmerker og kan derfor tilby en interessant og lærerik arbeidshverdag.

For å støtte verkstedene våre har vi en organisasjon bestående av blant annet kjedeledere, markedsansvarlige og forretningsutviklere.

Lærling

Flere av våre selskaper søker, og har behov for lærlinger. Dette arbeidet tar vi seriøst, og vi er opptatt av at unge voksne får en fagutdanning. Mange av våre lærlinger innehar en bred og verdifull erfaring dersom man skulle ønske seg en annen karrierevei i fremtiden. Hos oss har vi mange bilmekanikere i andre roller som f.eks selgere, opplæringskonsulenter o.l. Ved inntak av lærlinger er det viktig at vi som arbeidsgiver følger de plikter og ansvar vi har som lærebedrift.

I starten av lærlingperioden jobber lærlingen tett sammen med sin «fadder» for å se og lære hvordan man jobber på et verksted. Dette inkluderer utføring av service på bilen, samt utfylling av skjemaer, bytting av komponenter, bruk av diagnoseutstyr og fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det gjennomføres jevnlige møter med fadder og avdelingsleder på verkstedet for å påse at lærlingen følger læreplanen, og at man her kan komme med konstruktive tilbakemeldinger.

Etter ca 6 måneder / eller når lærlingen er klar jobber lærlingen mer selvstendig med tett oppfølging av fadder/avdelingsleder. Vi ønsker at lærlingene skal få et så godt utbytte av sin læretid som mulig og at de skal få kjenne på mestring ved å prøve seg selvstendig så raskt de er klare for det. Vi har en tillitsbasert kultur hvor vi sammen med lærlingene skaper selvstendighet, utvikling, mestring og selvfølelse.

Frem til fagbrev skal tas er det viktig at lærlingene jobber selvstendig og at vi følger læreplanen. Det er viktig å påse at lærlingen er flink til å dokumentere hva som er blitt utført/oppdaget ved feilsøk, etc.

Underveis og i hele læreperioden skal læringen få tid til å lære seg bilfaget.

Bilbransjen og Mekonomen Company AS er en flott arbeidsplass med varierende arbeidsoppgaver. Alle typer bilmerker med alt fra avansert elektronikk til enklere servicer. I Mekonomen Company AS er vi opptatt av videreutvikling og vi gir mulighet for å kursing som teknikere i faget. Det er store muligheter for medarbeidere som har vilje og lyst til å gjøre en god jobb, som er fleksible, endringsvillige og som liker å stå på.

karriar
Våre ledige stillinger

 

For oss i Mekonomen Company er medarbeiderne våre viktigste ressurser. Her finner du informasjon om ledige stillinger som du kan søke på hos oss eller et av våre datterselskaper.

Ledige stillinger

Hva kan jeg jobbe med innen logistikk? 

Logistikkavdelingen består av et sentrallager i Sverige, nasjonalt lager på Gjøvik og 32 lokale distribusjonssentre rundt i Norge, som leverer vi varer til verskstedkunder og andre B2B kunder i Norge. De 32 lokale distribusjonssentrene gjør at vi har et landsdekkende nettverk med en effektiv logistikkflyt fra sentrallageret og ut til våre verkstedpartnerne.  Flere ganger daglig transporterer vi varer til de tilknyttede verkstedene slik at de kan reparere kundenes biler på en rask og effektiv måte.

Hos oss kan du jobbe med:

 • Sentrallagersupport
 • Lagerdrift
 • Ordreplukk
 • Koordinering av vareflyt
 • Operaqtivt innkjøp
 • Lagerstyring

Hva kan jeg jobbe med innen produkt og innkjøp?

Produktavdelingens hovedoppgave er å sørge for at  vi har et bredt og riktig sortiment av reservedeler og tilbehør av høy kvalitet til alle bilmodeller i Norge. Vi samarbeider tett med leverandørene for å forhandle priser, styre lagerbeholdningen og kunne levere relevante produkter i forhold til markedstrender.

For å identifisere trender og levere relevante kampanjer samarbeider produktavdelingen tett med markedsavdelingen for å utvikle kampanjer og markedsføringsmateriell for å fremme nye produkter og å øke salget.

Produktavdelingen er også ansvarlig for kvalitetskontroll, som innebærer å sikre at alle produkter oppfyller selskapets høye krav til kvalitet og sikkerhet.

Sentrale funksjoner

Hva kan jeg jobbe med i kommersiell avdeling?
I kommersiell avdeling jobber vi med strategi, utvikling av merkevarer, styrking av kundereisen, kjedeutvikling, kampanjer, ekstern kommunikasjon, forretningsutvikling og kommersialisering av konsepter.

Hva kan jeg jobbe med innen finans?
Finansfunksjonen forvalter selskapets finansielle ressurser for å sikre at de brukes optimalt for å nå organisasjonens strategier og mål. I tillegg er finansavdelingen ansvarlig for å vedlikeholde og levere rapporter om selskapets økonomiske resultater og posisjon til konsernet. Finansavdelingen består av følgende områder: Regnskap, controlling, leverandørgjeld og kundefordringer.

Hva kan jeg jobbe med i HR?
I HR jobber vi både operativt og strategisk med alle spørsmål innen HR-området. Hos oss kan du jobbe med å utvikle virksomheten vår ved å legge forholdene til rette for at våre ledere og medarbeidere kan nå sitt fulle potensial.

Hva kan jeg jobbe med innen compliance og bærekraft?
Compliance og bærekraft er funksjoner som jobber tverrfunksjonelt i hele forretningsområdet og støtter alle avdelinger innen GDPR og bærekraft. Her jobber vi med å kontinuerlig forbedre virksomheten vår ved å videreutvikle arbeidsmetoder og prosesser.

Hva kan jeg jobbe med innen IT?
Her kan du jobbe med de ulike IT-applikasjonene selskapet benytter, innen områdene support, sikkerhet og systemutvikling.