Bærekraft

Vi tar ansvar og jobber systematisk med bærekraft

Mekonomen Company som virksomhet påvirker våre kunder, medarbeidere, leverandører og miljøet. Til å være en stor aktør i vår bransje, har vi et spesielt ansvar når det gjelder bærekraft. Bærekraft skal være en integrert del av vår forretningsdrift, slik at det skaper en verdi for vår organisasjon og våre interessenter.

For oss er det en selvfølge å etterstrebe å bli bedre hele tiden. Derfor arbeider vi systematisk med å finne nye og bedre løsninger for kundene, både i dag og i fremtiden. Vi prioriterer kompetanseutvikling, så vel som kontinuerlig utvikling av nye tekniske og logistiske løsninger og forretningsmodeller.

Les mer om konsernets bærekraftsarbeid

Bærekraftsrapport

Bærekraftsrapporten er en del av årsrapporten og er utarbeidet i regnskapsloven og viser til Global Reporting Initatives( GRI) Standards Core.

Fra og med regnskapsåret 2024 er MEKO omfattet av den nye loven for ikke- finansiell rapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Bærekraftsrapport

Miljøpolicy

Vår største miljøpåvirkning er innen transport, energibruk i lokaler og kjemikalie- og avfallshåndtering.

Vårt miljøarbeid skal være en integrert del av vår foretningsdrift og bidra til å skape verdier for våre interessenter. Mekonomen Company Norge jobber akitiv for å redusere bruken av energi og begrense klimautslipp fra vår organisasjon. Vi skal overholde gjelde lovgivining og kundekrav.

Det skal foreligge og kommunisereres rutiner som sikrer etterlevelse av gjeldene lover og regler for virksomheten. Gjennom informasjon og opplæring skal vi øke kunnskapen om miljø- og energispørsmål blandt alle ansatte. Vi må ha sikker håndtering av kjemiske produkter og artikler.

Så langt det lar seg gjøre, vil vi markedsføre og selge kjemiske produkter og artikler som har mindre innvirkning på miljøet. Vi stiller også miljøkrav ut fra et livssyklusperpektiv på produktene og tjenester vi kjøper. Vi skal jobbe systematisk med kontinuerlig måling, oppfølging, revidering og forbedring av driften fra et miljø- og energiperspektiv.

Det rapporteres årlig inn tall fra våre klimagassutslipp og arbeidet rundt våre miljømål. Vi ønsker å være en aktiv pådriver for overgang til nullutslipp i våre markeder.