Code of Conduct

Felles etiske retningslinjer styrer våre handlinger i forhold til verden rundt oss.

Mekonomen Company er en del av MEKO og handler i henhold til konsernets etiske retningslinjer, også kjent som selskapets Code of Conduct.

De etiske retningslinjene er vedtatt for å understreke de verdiene og prinsippene som styrer vårt forhold til medarbeiderne, kunder, forretningspartnere, investorer og andre intressenter. De fungerer som utgangspunkt for alle konsernets relevante retningslinjer og regler. For å forenkle for medarbeiderne og andre interessenter er en rekke retningslinjer inkludert i koden.

 

På meko.com kan du ta del av vår Code of Conduct i sin helhet

Code of Conduct

Våre etiske retningslinjer setter standarden for hva som kan forventes av selskapet vårt og hva som forventes av alle som jobber under et av våre varemerker. Etiske retningslinjer er innført for å understreke verdiene og prinsippene som påvirker vårt forhold til ansatte, kunder, forretningspartnere og andre interessenter.

Les vår Code of Coduct

Etiske retningslinjer for leverandører

Gjennom de etiske retningslinjene for våre leverandører fastsetter vi selskapets grunnleggende krav til våre leverandører angående menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og forretningsetikk. De etiske retningslinjene for leverandører er en del av avtalen mellom Mekonomen Company og leverandøren.

Etiske retninglinjer for leverandører

UN Global Compact

MEKO har undertegnet FNs Global Compact, et initativ for ansvarlig næringsliv og baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Tilslutning til Global Comapct betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med de ti prinsippene.

MEKO jobber også med UN Sustainability Development Goals (SDGs) 2030, de 17 verdensmålene tar et bredt perspektiv med langisiktige mål for bærekraftig utvikling.

Vi som en felles virksomhet bidrar til flere av verdensmålene, enten direkte eller indirekte i leverandørkjeden.

 

FNs BÆREKRAFTSMÅL