Din neste arbeidsgiver?

Et veikart av muligheter

Våre viktigste ressurser er våre medarbeidere og ledere, og våre sterke merkevarer og konsepter.

Selskapene i Mekonomen Company Norge har felles kultur og verdier. Du handler alltid med åpenhet, pålitelighet og er proaktiv.

Vi jobber aktivt for mangfold, likestilling og en inkluderende kultur i alle våre selskaper. For oss handler ikke mangfold om å tilpasse seg en kultur, men å skape en god kultur av forskjeller. Derfor ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver velkommen.

Dette gjør oss til et bedre selskap, hvor vi har fokus på langsiktig verdiskapning, fornøyde kunder og en attraktiv arbeidsplass.

Ledige stillinger

Utviklingsmuligheter – Vi tar valg sammen

Vår viktigste ressurs er deg! Vi oppmuntrer til ideer og innovasjon og jobber kontinuerlig med å utnytte talentene våre. Å ta ansvar og våge å utfordre er vår vei fremover, der vi lærer, utvikler oss og vokser kontinuerlig.

One Team – Velkommen inn i fellesskapet

Lagånden er sterk i alle selskaper og enheter, og i Mekonomen Company er vi alltid hjelpsomme og lydhøre overfor hverandre. Her jobber vi sammen og bruker felles arbeidsmetoder. Vi bidrar til synergier som skaper utvikling og engasjement. Det er gøy å gå på jobb!

Mangfold og inkludering – Ulike bakgrunner trengs på arbeidsplassene våre

Menneskers ulikheter bidrar til en attraktiv og dynamisk arbeidsplass. For oss handler mangfold om verdien av forskjellene blant våre medarbeidere og ledere. Med ulike erfaringer og kompetanser er vi bedre i stand til å møte kundenes behov og nå våre mål.

Stolte – Vi følger med på utviklingen

Kjøretøyteknologien utvikler seg raskt i takt med økt digitalisering og alternative drivstoff som el-drift, og gjennom intern og ekstern opplæring sørger vi for at du får den nyeste kunnskapen i bransjen.

Flere konsepter – Styrken i våre ulikheter og One Team

Vi er en nasjonal organisasjon med ulike samarbeidskonsepter. Hos oss får du trygghet og gode utviklingsmuligheter. Hos oss får du muligheten til å utvikle deg og finne samarbeidspartnere både i ditt eget og andre selskaper i konsernet. Sammen er vi sterkere gjennom våre ulike bakgrunner, kunnskaper og erfaringer – et sterkt One Team.

Talentprogram – Neste generasjons traineeprogram

MEKO Trainee-programmet er et internasjonalt lederprogram der vi kombinerer praktisk arbeid i kjernevirksomheten med strategisk arbeid. Programmet gir deltakerne mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med kolleger fra Nord-Europa.

850 +

Ansatte

47 stk

Varemerker