Varsling

Etterlevelse av regler og standarder har høyeste prioritet i Mekonomen Company.

 

Mekonomen Company følger MEKOs etterlevelse for å opprettholde et åpent forretningsklima og høy forretningsetikk. I vår virksomhet er vi opptatt av sikkerhet og respekt for alle mennesker som berøres av vår virksomhet. Du har en viktig rolle i vår suksess!

Whistleblow er en varslingstjeneste som gir muligheten til å rapportere mistanker om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Dette er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes, leverandørens og det offentliges tillit til oss.

Til vår whistleblowing/varslingstjeneste

Hvem kan varsle? 

Alle ansatte og innleide i virksomheten kan varsle. Personer som utfører arbeid utenom å være arbeidstakere har også rett til å varsle.