Nyheter

Mekonomen Company Norge etablerer nytt grossistselskap

Mekonomen Companys styre har vedtatt å etablere et nytt grossistselskap, Bileko Car Parts Norway AS, som skal bestå av ett sentrallager og 32 lokale distribusjonssentre rundt i Norge. Endringen innebærer en sammenslåing av lokale MECA og Mekonomen avdelinger til et felles forsterket logistikknettverk som vil øke effektiviteten, forbedre servicen til våre kunder og redusere utslipp fra transport av varer.

«Vi ønsker å optimere vår drift og øke vår konkurransekraft i et stadig tøffere marked. Vi må derfor redusere vår kompleksitet, bygge en kostnadseffektiv organisasjon og struktur, og utnytte de synergiene vi har på tvers av våre selskaper og avdelinger. Dette vil også redusere utslipp fra transport siden vi fjerner leveranser som går parallelt», sier Geir Hoff, sjef for Mekonomen Company.

Etter endringene vil dagens Meca kunder få en økning i antall distribusjonssentre fra 24 til 32, mens det for Mekonomens kunder øker fra 27 til 32. Det nye selskapet vil fremover betjene både MECA og Mekonomen kjedeverksteder samt øvrige kunder.

«Lokal tilstedeværelse er viktig for våre verkstedspartnere og kunder, og denne endringen gjør at vi øker vår lokale tilstedeværelse i Norge. Samtidig vil alle distribusjonssentrene få en enda større bredde og dybde, og det kommer våre verkstedkunder til gode», sier Hoff.

Endringene vil bli gjennomført i løpet av 2024, og det lages en god plan for overgangen for kundene som blir berørt.

«Målsetningen er å bygge en effektiv organisasjon for fremtiden som kan betjene våre verkstedspartnere og øvrige kunder på en best mulig måte og sikre at vi leverer enda bedre løsninger. Vi skal sørge for den beste støtten til våre kunder slik at overgangen til det nye grossistselskapet blir så bra som mulig», sier Hoff.

Mekonomen og MECA er to sterke verkstedkonsepter som Mekonomen Company skal satse ytterligere på fremover, rettet mot dagens og morgendagens bileiere og bilførere.
«Vi skal fortsette å bygge merkevarene Mekonomen og MECA slik at vi også fremover har markedets sterkeste kjedekonsepter. Mekonomen og MECA skal være våre verkstedpartneres garantist for god tilgang til oppdrag og lønnsomhet i verkstedene», sier Hoff.

I forbindelse med etableringen av Bileco Car Parts Norway AS vil Mekonomens butikker og e-handel, hvor forbrukere handler bilrelaterte produkter, bli faset ut. Dette gjelder ikke de samarbeidende butikkene i Ålesund og Hønefoss.

«Målet vårt er å etablere en fremtidig struktur for hele Mekonomen Company Norge som gjør oss mer konkurransedyktig og mer rustet for nåværende og fremtidige behov. Vi ønsker å styrke oss ut mot verkstedskundene og velger derfor å gjøre dette», sier Hoff.